Từ 2013 – 2017: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect

Đỗ Vũ trở thành Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Tại Công Ty CP Chứng Khoán VNDirect