Từ 2017 – 2019: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán MBS

Đỗ Vũ trở thành Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán MBS