Đầu tư chứng khoán là gì?

Đầu tư chứng khoán là một hình thức gián tiếp của nhà đầu tư vào các danh nghiệp bằng cách mua cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường nhằm thu về lợi nhuận trong tương lai.

Có 2 nguồn thu từ việc đầu tư chứng khoán:

  • Thứ nhất là công ty chia một phần cổ tức từ việc kinh doanh cho các cổ đông (hay còn gọi là cổ tức);
  • Thứ hai là thu lợi từ việc chênh lệch giá.
Hotline: 0932759666

Lợi ích khi tham gia đầu tư chứng khoán

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Để hiểu rõ hơn về cách đầu tư chứng khoán mời các bạn xem video nhé!!!

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (PHẦN 1)

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (PHẦN 2)

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (PHẦN 3)