Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (Mã: SMC – HOSE)

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

 • Doanh thu tăng trưởng đều qua các năm từ mức 9.446 tỷ đồng năm 2016 tới năm 2019 là 16.844 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2019 ngành thép suy giảm doanh thu thì SMC vẫn tăng trưởng doanh thu.
 • Lịch sử chi trả cổ tức cao, đều đặn từ khi thống kê 2009. Dự kiến chi trả năm 2020 là 10% tiền mặt, dự kiến đợt 1 sẽ chi 5% vào tháng 10/2020. Cao gấp đôi so với gửi lãi tiệt kiệm ngân hàng.
 • SMC tham gia chuỗi cung ứng đầu tiên của Samsung tại Việt Nam, đón đầu xu thế FDI chảy vào Việt Nam. Mở ra câu chuyện tăng trưởng trong tương lai của SMC
 • Cơ cấu cổ đông cô đặc: Hanwa Co.Ltd và các cổ đông ngoại khác sở hữu 33% của SMC tương ứng số lượng khoảng 20,9 triệu cổ phiếu. Cổ đông nội bộ là tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị liên tục gia tăng sở hữu tại SMC.
 • Đồ thị kỹ thuật đã xác nhận tạo đáy ở chart tuần.

1. Số lượng cổ phiếu lưu hành: 60,9 triệu cổ phiếu.

2. SMC tham gia chuỗi cung ứng đầu tiên của Samsung tại Việt Nam, đón đầu xu thế FDI chảy vào Việt Nam

3. Tình hình tài chính cơ bản

Tiền mặt tại công ty 1.027 tỷ đồng. Tổng tài sản. 5.477 tỷ đồng. Hàng tồn kho: 1.311 tỷ đồng. Tài sản cố định nguyên giá: 1.341 tỷ đồng. Khấu hao lũy kế: 511 tỷ đồng.

Nợ ngân hàng 2.167 tỷ đồng. Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 68,5 tỷ đồng. Lãi suất khoảng 6.3%/năm

4. Lịch sử trả cổ tưc tiền mặt:

 • 2019 là 10% bằng tiền mặt chia là 2 đợt trả. Đợt 1 tháng 10/2019, đợt 2 tháng 7/2020.
 • 2018 tỷ lệ 20% trong đó 10% cổ phiếu 10% bằng tiền mặt
 • 2017 tỷ lệ 40% trong đó 30% cổ phiếu 10% tiền mặt.
 • 2016 là 15% trong đó 15% bằng tiền mặt trả làm 3 đợt.
 • 2015 không chi trả do hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 196 tỷ đồng.
 • 2014 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.
 • 2013 tỷ lệ 8% trả bằng tiền mặt chi làm 2 đợt.
 • 2012 tỷ lệ 15% trả bằng tiền mặt là 2 đợt 7% và 8%.

Dự đoán: Kế hoạch năm 2020 chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt. Sẽ thực hiện chi trả trước 5% trong tháng 10/2020 đợt 1. 6 tháng đầu năm SMC đạt 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 7.131 tỷ đồng hoàn thành 45,3% kế hoạch năm về lợi nhuận 46,9% về doanh thu.

5. Điểm trừ của case đầu tư:

Thanh khoản tầm 90.000 cp/phiên. Khi đẩy lên cao sẽ có thanh khoản lớn như trong lịch sử và có thể dùng cách để pr sản phẩm tốt ra thị trường.

6. Khuyến nghị:

Mua số lượng 500.000 cp SMC ở giá < 11.000 đồng. Giá mục tiêu 30.000 đồng/cp. Giá chốt lời 20.000 đồng/cp. Thời gian 6 tháng đầu tư.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *