ĐỖ VŨ LÀ AI?

Đỗ Vũ bắt đầu nghiên cứu Đầu Tư Chứng Khoán từ năm 2009. Sau khi tốt nghiệp năm 2013, Đỗ Vũ quyết định chọn nghề Chứng Khoán và trong quá trình hoạt động, làm việc, học hỏi và cố gắng không ngừng, Đỗ Vũ đã nhận ra sứ mệnh của cuộc đời mình: Đồng hành tạo thịnh vượng tài chính”
Với mong muốn cùng gắn bó với các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán, cùng làm giàu cùng kiếm tiền để đạt được tự do tài chính.

2019

Từ 2019 – Hiện nay: Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Từ 2019 – Hiện nay: Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Đỗ Vũ đã và đang phát triển với chức vị là Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

2017

Từ 2017 – 2019: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán MBS

Từ 2017 – 2019: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán MBS

Đỗ Vũ trở thành Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán MBS

2014

Từ 2014 – 2016: Nhận Chứng chỉ Hành nghề Môi giới chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – Bộ Tài Chính cấp

Từ 2014 – 2016: Nhận Chứng chỉ Hành nghề Môi giới chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – Bộ Tài Chính cấp

Để nhận Chứng chỉ Hành nghề Môi giới chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – Bộ Tài Chính cấp, Đỗ Vũ đã hoàn thành các chứng chỉ chuyên môn: Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán; Chứng chỉ Pháp luật Chứng khoán..Read More

2013

Từ 2013 – 2017: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect

Từ 2013 – 2017: Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect

Đỗ Vũ trở thành Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Tại Công Ty CP Chứng Khoán VNDirect

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013 – Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013 – Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng.

Đỗ Vũ tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013 với tấm bằng loại Giỏi Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

2011

Từ 2011 – 2012: Nhận Chứng chỉ Đào tạo nghề Kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ 2011 – 2012: Nhận Chứng chỉ Đào tạo nghề Kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đỗ Vũ nhận Chứng chỉ Đào tạo nghề Kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, gồm các học phần: Kế toán tổng hợp; Thực hành ghi sổ; Lập Báo cáo tài chính và Kế toán máy; Thực hành nghiệp vụ Thuế và kế toán thuế.

2009

Năm 2009: Đỗ Vũ bén duyên với chứng khoán

Nhà đầu tư ngoại nghĩ gì về nghẽn lệnh chứng khoán?

Bén duyên từ những môn học về Thị trường chứng khoán, Kế toán, Phân tích tài chính doanh nghiệp được Thầy Cô hướng dẫn và những lần lên thư viện đọc tin tức Thời báo kinh tế, Thời báo ngân hàng, Thời báo tài chính, Bản tin Tài chính Kinh..Read More

Đỗ Vũ đang thực hiện sứ mệnh đưa công việc đầu tư cổ phiếu trở nên nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả với tất cả mọi người.

Đỗ Vũ tin rằng việc đầu tư cổ phiếu sẽ giúp mọi người trở nên giàu có và giảm thiểu rủi ro về mức thấp nếu có kiến thức đầu tư về chu kỳ của thị trường, thời điểm tham gia, thời điểm nắm giữ và thời điểm đứng ngoài thị trường. Đó cũng là lý do Đỗ Vũ có sản phẩm tư vấn đầu tư để báo điểm mua, điểm bán với nhà đầu tư không có kinh nghiệm, thời gian tham gia khóa học về chứng khoán, hiểu biết về chứng khoán.

Đỗ Vũ đang thực hiện sứ mệnh đưa công việc đầu tư cổ phiếu trở nên nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả với tất cả mọi người.

Đỗ Vũ tin rằng việc đầu tư cổ phiếu sẽ giúp mọi người trở nên giàu có và giảm thiểu rủi ro về mức thấp nếu có kiến thức đầu tư về chu kỳ của thị trường, thời điểm tham gia, thời điểm nắm giữ và thời điểm đứng ngoài thị trường. Đó cũng là lý do Đỗ Vũ có sản phẩm tư vấn đầu tư để báo điểm mua, điểm bán với nhà đầu tư không có kinh nghiệm, thời gian tham gia khóa học về chứng khoán, hiểu biết về chứng khoán.