KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Những con thuyền rời cảng chu du khắp thế giới nhưng xã hội thế giới phẳng vẫn sẽ tồn tại và phát triển. Vẫn có những tranh cãi lớn về ‘giá cả’ và ‘giá trị’ trong thị trường. Và tôi tin những người theo bước Đỗ Vũ sẽ gặt hái thành công.

Kiến Thức Chứng Khoán

Video Chứng Khoán