SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – CHIẾN LƯỢC

SỨ MỆNH

“Đồng hành tạo thịnh vượng tài chính.”

Đỗ Vũ đang thực hiện sứ mệnh đưa công việc đầu tư cổ phiếu trở nên nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả với tất cả mọi người.

Đỗ Vũ tin rằng việc đầu tư cổ phiếu sẽ giúp mọi người trở nên giàu có và giảm thiểu rủi ro về mức thấp nếu có kiến thức đầu tư về chu kỳ của thị trường, thời điểm tham gia, thời điểm nắm giữ và thời điểm đứng ngoài thị trường. Đó cũng là lý do Đỗ Vũ Tổ chức các khóa học về chứng khoán để nhà đầu tư có hiểu biết sâu hơn về chứng khoán.

Đỗ VũROOM VIP ĐỖ VŨ trên Zalo tư vấn đầu tư để báo điểm mua, điểm bán với nhà đầu tư không có thời gian tham gia khoá học.

TẦM NHÌN

  • Trở thành Chuyên viên tư vấn đầu tư giúp nhà đầu tư sinh lời hiệu quả số 1 tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Giúp hàng triệu nhà đầu tư có kiến thức, am hiểu về lĩnh vực đầu tư chứng khoán từ đó giúp nhà đầu tư tự do thịnh vượng tài chính trong kế hoạch tài chính cá nhân.

CHIẾN LƯỢC

Tận tâm tạo gắn kết.

Tầm nhìn, trí thức, kinh nghiệm tạo thành công.